Praca dla osób niepełnosprawnych
 

     Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie z  jednej strony pomaga znaleźć zatrudnienie osobom, które  ze względu na swoją niepełnosprawność mają problem ze znalezieniem pracy. Z  drugiej strony pozwala zatrudniającemu uzyskać pracownika, który pomimo swojej niepełnosprawności może być całkowicie pełnosprawny w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków i w stu procentach spełnia oczekiwania pracodawcy względem pracownika. Pracownik na co dzień zmagający się z wieloma utrudnieniami wynikającymi z niepełnosprawności, jest nauczony pokonywania przeciwności i rozwiązywania problemów, co w prostej linii może przekładać się na jakość jego pracy, motywację,  chęć wykazania się na stanowisku pracy i udowodnienia, że decyzja o jego zatrudnieniu była słuszna.

 

   Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej pomaga budować firmie pozytywny wizerunek, ale  wiąże się również z szeregiem wymiernych korzyści, które są warte przemyślenia dla każdego pracodawcy:

Ulgi finansowe z funduszu PFRON dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną w postaci:

- dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

-zwolnienia z opłat na PFRON

-zwrot dodatkowych kosztów poniesionych na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

-zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

-dofinansowania do szkoleń.


Oprócz tego, poprzez działające w naszym kraju organizacje pożytku publicznego,  możliwe jest zorganizowanie:

- staży,  dzięki którym pracodawca może, nie ponosząc żadnych kosztów, sprawdzić przydatność pracownika w praktyce i przekonać się do jego zatrudnienia.

- indywidualne, dostosowane do potrzeb szkolenia zawodowe, które pozwala przygotować pracownika do obowiązków związanych z konkretnym stanowiskiem pracy.


W ramach świadczonej przez SUPERAGENCJĘ usługi pośrednictwa pracy:

- Przedstawimy  korzyści wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

- Znajdziemy kandydata, który ma potencjał aby stać się pracownikiem Państwa firmy

- Sprawdzimy możliwości odbycia szkoleń i staży oraz skontaktujemy Państwa z podmiotem je organizującym.