DLA PRACODAWCÓW

     Nasza oferta skierowana jest do firm mających problemy kadrowe związane z przedłużającymi się wakatami, problemami z terminami realizacji zamówień, nagłym wzrostem zapotrzebowania na pracowników związanych z pracami sezonowymi, okresem urlopowym lub absencją chorobową. Możemy rozwiązać wiele problemów, z jakimi boryka się Państwa firma, których wspólnym mianownikiem jest BRAK PRACOWNIKA. Odpowiedzią na Państwa zapotrzebowanie są świadczone przez SUPERAGENCJĘ usługi w zakresie PRACY TYMCZASOWEJ i POŚREDNICTWA PRACY.
 

     PRACA TYMCZASOWA: Jest godną polecenia, elastyczną formą zatrudnienia, w której nasza agencja, zdejmując z Państwa większość obowiązków wynikających z bycia pracodawcą, udostępnia Państwu zatrudnionych przez siebie pracowników. Odchodzą Państwu wszystkie problemy związane ze znalezieniem odpowiedniej osoby na wolne stanowisko pracy. Po stronie agencji pozostają takie kwestie jak: naliczanie i wypłata wynagrodzenia, zgłoszenia do ZUS, odprowadzanie podatków i składek. Oddelegowany pracownik pracuje na rzecz i pod zarządem PRACODAWCY UŻYTKOWNIKA (czyli Państwa firmy).
 

     POŚREDNICTWO PRACY: Przeprowadzimy rekrutację i pomożemy wybrać odpowiednią osobę na stanowisko, na które poszukujecie Państwo pracownika. Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta, którego zadowolenie jest naszym priorytetem.
 

     PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW: Dla firm chcących zatrudnić lub mających w swojej kadrze cudzoziemców, możemy zaoferować pomoc w przygotowaniu dokumentów pozwalających na pobyt oraz pracę na terenie Polski. W ramach usług możemy:

      - przeanalizować dokumenty kandydata pod kątem przygotowania pozwoleń

     - informacje starosty

     - oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

     - zaproszenia

    - pozwolenia na pracę

   - karty pobytu

ZAPRASZAMY DO WIZYTY W NASZYM BIURZE I PODJĘCIA WSPÓŁPRACY!!!