AGENCJA ZATRUDNIENIA

Posiadany wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia stwarza wiele możliwości w stworzeniu oferty dla firm borykających się z brakiem pracowników lub chcących zdjąć z siebie wiele problemów zwiazanych z ich zatrudnieniem.


NASZYM PARTNEROM OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE DOSTARCZENIA RĄK DO PRACY ORAZ WYKONYWANIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZATRUDNIENIEM.

PRACA TYMCZASOWA – jest to usługa, w której zatrudnieni w Agencji PRACOWNICY TYMCZASOWI pracują na rzecz i pod zarządem PRACODAWCY UŻYTKOWNIKA czyli Państwa firmy. Agencja bierze na siebie wszystkie obowiązki zwiąane z zatrudnieniem pracownika oraz jego wypłatami. Kwota wynagrodzenia Agencji zawiera w sobie wszystkie koszty związane z rekrutacją, opłaceniem składek pracodawcy i pracownika do ZUS i US, koszty księgowości oraz kadrowe, a także związane z zakwaterowaniem pracowników. Jest to szczególnie dogodna forma współpracy przy zatrudnieniu cudzoziemców, ponieważ Agencja zajmuje się załatwianiem wszystkich formalności związanych z uzyskaniem dokumentów pozwalających na pobyt i pracę na terenie naszego kraju.

POŚREDNICTWO PRACY – Agencja poszukuje i przedstawia kandydatów zgodnie zkryteriami określonymi przez firmę zgłaszającą zapotrzebowanie. Kandydat docelowo otrzymuje zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy. Przy tej usłudze nasze wynagrodzenie to zwykle jednorazowa opłata, do której Agencja ma prawo dopiero po przepracowaniu przez kandydata okresu gwarancyjnego.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW – oferta kierowana do osób fizycznych i firm chcących zatrudnić w swoich szeregach cudzoziemca. Korzystając z dużego doświadczenia w uzyskiwaniu dokumentacji pozwalającej na pobyt I pracę cudzoziemców wykonamy analizę przekazanej dokumentacji, po której przedstawimy możliwości i ścieżkę postępowania. W zależności od potrzeb, w imieniu zleceniodawcy, uzyskujemy:
- Informacje starosty przy zatrudnieniu cudzoziemców na stanowiskach objętych wymogiem badania rynku pracy
- Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
- “Zaproszenia” do wyrobienia wizy
- Pozwolenia na pracę
- Karty pobytu

 

 

cer
cer
cer